Általános Szerződési feltételek

Árajánlat

Az ajánlatban szereplő  tételek kihagyhatóak, szükség esetén kiegészíthetők, cserélhetők  a mennyiségnek és  a minőségnek megfelelően.

Amennyiben bármely tételt a kivitelezésben az ügyfél kedvezőbb árfekvésben meg tud csináltatni saját forrásból, ajánlatunk abban az esetben is érvényes, nem jár semmilyen további árnövekedéssel. Ehhez az ügyfélnek útmutatást biztosítunk. Azonban a megrendelő által pontatlanul kiásott munkagödör esetleges plusz munkálatainak költsége a megrendelőt terhelik. Amennyiben a gépészeti aknát nem az általunk előírt helyre kérik, abban az esetben a gépészet munka és anyagköltsége változhat.

Az ajánlat végösszege kizárólag a benne szereplő összeadott tételekre vonatkozik. A villanyszerelési munkálatok és a kitermelt föld elszállítása, nem képezi az alap ajánlat részét, továbbá a medence körüli betonjárda és medencefedéshez szükséges betonsáv kialakítását sem. Ezen tételek opciónálisan a megbeszéltek szerint szintén kérhetők alvállalkozóinktól.

Vállalási idők

A munkálatok megkezdésének időpontját a felek a szerződésben rögzítik. Egy átlagos kivitelezés időtartalma körülbelül 1-3 hét, ami időjárás, a kikerülő föld tartalma, illetve a távolság és terepviszonyok függvényében változhat. A változó körülményekre tekintettel, vállalási idő csak tájékoztató jellegű, nem minősül átadási időpontnak, erre a megrendelő részéről hivatkozni nem lehet, kötbér és egyéb költség a megrendelő részéről a vállalkozó irányába nem számolható fel.

A szállítási idő a megrendelés visszaigazolását követően, csakis az előleg befizetésének napjától érvényes a teljesítés időpontja, ami nem egy fix nap, hanem egy tájékoztató időpont.

Rendelés feltételei

Fizetési ütemezés a következő tételes elszámolások szerint történik:

 1. 30% a munkálatok megrendelése előtt az előleg befizetése napján
 2. 30% a munkálatok megkezdésekor, azaz a medence kiszállítás napján
 3. 30% a gépészeti munkálatok megkezdése alkalmával
 4. 10% a munkálatok végeztével a medence, vagy medencefedés átadásakor

Kisebb medencék esetén, vagy 600.000Ft összeghatár alatt, előleg befizetése nem szükséges, ebben az esetben a rendelés rögzítésének időpontja a mérvadó, a végösszeget a medence kiszállításakor készpénzben sofőrünknek, vagy előre utalással a teljes összeget, aminek a szállítás napjáig be kell érkezni számlánkra.

A megrendelő kötelezettségei:

A munkáltok megkezdéséhez a megrendelőnek biztosítani kell a következőket:

 1. Megrendelő, vagy annak megbízottja köteles biztosítani a kiviteli munka elvégzése érdekében az építési terület megfelelőségét, szabadságát, megközelíthetőségét.
 2. A medence le és gödörbe történő emeléshez megfelelő mennyiségű ember biztosítása szükséges a megrendelő részéről. Ennek szakszerű véghezviteléhez a szállítónk segítségükre lesz.(pl. egy 6x3x1.5 medencéhez 6 ember szükséges)
 3. Gépészeti aknához az áramot (220Volt, 16Amper) kivezetni
 4. Gondoskodni a megfelelő vízellátásról a medence feltöltéséhez. Amennyiben a feltöltés idejét a nem megfelelő vízellátás negatívan befolyásolja, úgy az ebből eredő további költségek a megrendelőt terhelik.
 5. A kiásás során kikerülő földben lévő sitt, sziklás törmelék mértéke előre nem megállíptható, ebből eredő többletköltség, mind kiásás, mind elszállítás terén keletkezhet. A megrendelő elfogadja, hogy ezen költségeket előre megállapítani nem lehet, így ezek a kiásás napján kerülnek megállapításra
 6. A gépészeti aknát a medencéhez képest 2m távolságon belül kell elhelyezni, amennyiben erre nincs lehetőség és ezen távolságon kívül esik, úgy az ebből eredő plusz költségek a megrendelőt terhelik.
 7. A megrendelő a munkálatok végeztével az átadás napján, nem jelenik meg, vagy annak fennmaradó költségeit rendezni nem tudja, addig a telepített tételek a vállalkozó tulajdonát képezik, azt bármikor leszerelheti elszállíthatja, melynek plusz költségei az megrendelőt terhelik.
 8. Amennyiben a kiviteli munka megrendelőnek felróható okból nem kezdhető el, vagy folyamatosan nem végezhető, úgy a részünkről Szerződés teljesítési határidejére vonatkozóan egyoldalú határidő módosítást hajt végre.
 9. Szerződéstől való elállás esetén, minden ebből fakadó plusz költsége a kivitelezőnek teljes egészében a megrendelőt terhelik.

A fent felsorolt tételek közül, amit a megrendelő nem tud, vagy nem szeretne teljesíteni, azt a vállalkozó felé jelezheti, aki ennek tételes költségeit a megrendelővel ismerteti, majd annak elfogadása után azokat maga elvégzi.

 A vállalkozó kötelezettségei:

 1. Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit műszaki átadás – átvételi eljárással teljesíti. Köteles az elkészült munkát készre jelenteni. Közösen egyeztetett időpontban Felek a bejárást megtartják.
 2. Vállalkozó feladata a meglévő építmények szerkezetének, illetve az elkészült munkáknak az állagmegóvása.
 3. A vállalkozó köteles a medence átadására a medence körüli 1méteres területet rendezetten átadni.
 4. Az átadás a medence talajszintig való visszatöltésévével és a gépészet lepróbálásával, annak bemutatásával teljesítve van, ebben az állapotban a medence késznek tekinthető, az használtra alkalmas. A további munkálatok elvégzése (pl. betonjárda, burkolás, egyéb kertben lévő munkák) nem tartozik a vállalkozó kötelezettségei közé, természetesen ezen munkafolyamatok is kérhetők alvállalkozóinktól külön megállapodás fejében.
 5. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, illetve csökkent értékű anyagokra vezethetőek vissza, akkor ezen tételeket a Vállalkozó felszólításra, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni, cserélni vagy javítani.

Garanciális kötelezettségek:

A garanciális feltételek betartásával a megrendelt medencetest anyagára a Gyártó 10év garanciát vállal, továbbá a medencetestre a Vállalkozó 2 év jótállást és 2 év szavatosságot, a gépészeti elemekre 1 év jótállást és 1 év szavatosságot vállal, a továbbiakban pedig a törvényben előírt módon gondoskodik a szervizellátásról és a szükséges alkatrészek rendelkezésre állásáról. Nem tartoznak garanciális kötelezettség körébe a gyorsan kopó alkatrészek (pl. tömítések stb.), valamint az esetleges nem rend